شرایط دریافت اعتبار

 


در کارگزاری تدبیرگران فردا، کلیه مشتریان آنلاین و آفلاین می توانند به تناسب میزان گردش معاملاتی خود، اعتبار دریافت کنند.

اعتبار به معنی امکان خرید سهام به میزانی بیش از مبلغ ریالی دارایی خود شخص می باشد. شرایط اخذ اعتبار و مراحل آن به شرح زیر می باشد:


• میزان اعتبار معادل درصدی از گردش دو ماهه برای مشتریان آنلاین و آفلاین می باشد.

  محاسبه میزان گردش در تاریخ مشخصی از ماه برای فرد انجام می شود

• برای اخذ اعتبار، مشتری می بایست حساب تضمین به میزان کافی داشته باشد. بدین معنا که اعتبار تخصیص یافته حداکثر به میزان 60 درصد از دارایی سهام و یا 90 درصد از دارایی اوراق مشارکت تحت تملک فرد خواهد بود.

• حجم خرید و فروش مشتری در دوره دو ماهه نباید از 500 میلیون ریال کمتر شود.

• انتهای هر دو ماه میزان مبلغ اعتباری تخصیص یافته از طریق Sms و Email به اطلاع مشتری میرسد.

• زمانبندی اعتبار سنجی برای مشتریانی که مشمول اعتبار شده اند در فایل پیوست ذکر شده است.

• در صورت کاهش میزان اعتبار، مشتری سه روز کاری زمان دارد تا نسبت به واریز وجه نقد و یا فروش سهام به میزان مبلغ اعتبار کاهش یافته اقدام نماید.

• در صورت عدم تسویه به موقع اعتبار کاهش یافته، کارگزاری مجاز به فروش سهام مشتری به میزان اعتبار اعطایی می باشد.


برای دریافت اطلاعات دقیق درباره نحوه دریافت اعتبار و نرخ های بهره کلیک نمایید