درخواست همکاری

ملی
0102491830009
سامان
801-40-966335-1
ملت
1347204010
پارسیان
1220-21-9409-7
تجارت
0245900104
رسالت
10-4364957-1
خاورمیانه
1005-11-040-008007001
ملت (ویژه بورس انرژی)
4966051304
تلفن: 82428
فکس: 88798734
ایمیل: info@tfbroker.com
نشانی: تهران، خیابان گاندی، نبش کوچه 23، شماره 73
+
-

فرم درخواست نمایندگی

در صورتی که مایل به همکاری با کارگزاری تدبیرگران فردا در حوزه دریافت نمایندگی هستید می توانید با تکمیل فرم زیر با کارشناس واحد امور شعب و نمایندگی ارتباط برقرار سازید. بی تردید پس از تکمیل و ارسال این فرم همکاران ما در اسرع زمان رزومه کاری را بررسی و با شما تماس خواهند گرفت. افزون بر این می توانید از طریق شماره تلفن 82428 داخلی .... نیز با کارشناس این واحد تماس حاصل فرمایید.
نوع نمایندگی
آپلود رزومه کاری
در این قسمت می بایست خلاصه ای از برنامه ها و اهداف مد نظر متقاضی دریافت نمایندگی در راستای همکاری با شرکت کارگزاری تدبیرگران فردا ارایه گردد.این برنامه ها شامل اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت اعم از؛

1-برنامه های بازاریابی جهت جذب مشتریان

2-برنامه ریزی اجرایی جهت وفادارسازی مشتریان

3-معرفی خدمات و برند کارگزاری

4-برنامه اجرایی به منظور برگزاری کلاس های آموزشی

5-تخمین از گردش ماهیانه نمایندگی و کارمزد ایجادی
آپلود پروپوزال حقیقی
ارسال ایمیل